top of page

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden ("Voorwaarden") betreft een reeks van juridische voorwaarden die vastgesteld zijn door de eigenaar van een website. Ze beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de bezoekers van de genoemde website en de relatie tussen de websitebezoekers en de website-eigenaar.


De voorwaarden dienen te worden vastgesteld op basis van de specifieke behoeften en aard van elke website. Een website die bijvoorbeeld e-commerce producten aan klanten aanbiedt heeft andere voorwaarden nodig dan een website die alleen informatie verstrekt.

De voorwaarden bieden de website-eigenaar de mogelijkheid om zichzelf te beschermen tegen mogelijke juridische aanspraken

Wat moet er in algemene zin behandeld worden in uw algemene voorwaarden?

 

 1. Wie mogen uw website gebruiken; wat zijn de voorwaarden voor het aanmaken van een account (indien relevant)

 2. De belangrijkste commerciële voorwaarden die aan klanten aangeboden worden

 3. Zahlungsmethoden (Kredit- und Debitkarte, PayPal, Offline-Zahlungen etc.)

 4. Behoud van het recht om een aanbod te wijzigen

 5. Garanties en verantwoordelijkheden met betrekking tot diensten en producten

 6. Rechtsgrond van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

 7. Recht om accounts van leden op te schorten of annuleren

 8. Vrijwaring

 9. Beperking van aansprakelijkheden

 10. Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

 11. Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

 12. Contactgegevens

In dit ondersteunende artikel krijgt u meer informatie over hoe u algemene voorwaarden samenstelt.

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven betreft echter alleen algemene en hoogwaardige uitleg, informatie en voorbeelden. U dient dit artikel niet te interpreteren als juridisch advies of als aanbevelingen omtrent hetgeen u daadwerkelijk zou moeten doen. We raden u aan juridisch advies in te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw voorwaarden.

bottom of page